9

Kauza Stropnický

Naprostá většina politiků jsou jen loutky s provázky na nohou a rukou s přikázaným scénářem v pevně napsané hře. Co říkají o nich nic nevypovídá, protože to není jejich názor, jako nemají herci hrající v předepsaném kusu. Zahraj

6

Proč hnutí Změna pro lidi

Proč vlastně nové politické hnutí? Stát plánovitě rezignoval na některé své základní funkce. Jednání všech parlamentních stran po roce 89 je řízeno kmotry v pozadí a proto je lze hodnotit jako organizovaný zločin, který stírá rozd

8

Stěžejní body

Stěžejní programové cíle hnutí Změna pro lidi. Současná politická reprezentace napříč politickým spektrem nemá zájem na změnách systému, který si nastavila tak, aby si udržela moc a korýtka k neomezenému šafářování s veřejným

9

Kontrolní hlášení DPH

Kontrolní hlášení DPH se stalo hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky. Je to zcela zřejmý nástroj proti podnikatelské svobodě malých podnikatelů a živnostníků, kteří léta budují svoje podnikání. Mají své dodavatele, pracně bu

9

Migrační krize

V obraze současného dění na západ od našich hranic je již zřejmé, že probíhá konfrontace dvou civilizací. Evropské pseudodemokracie založené na deklarované svobodě, právech jednotlivce, rovnosti lidí, názorů, pohlaví, víry a islám

2

Klíčové hodnoty

Tyto hodnoty nám slouží jako kompas, udávající hlavní směr a etické zázemí programu, který nabízíme. 1) Základním právem člověka je žít ve svobodné společnosti. Většina z nás, svým naivním nezájmem o politiku, nechala „posam