Podpořte nás

Titul, jméno a příjmení (povinné):

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

E-mail (povinné):

Telefonní číslo:

Chci přispět na (povinné):
 činnost hnutí volební kampaň

Vyberte prosím částku, kterou chcete přispět (povinné):

Poznámka:

Akceptace (povinné):

  • Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v tomto formuláři (dále jen „osobní údaje“), správcem politického hnutí Změna pro lidi, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 20, PSČ 710 00 (dále jen „ZPL“) pro účel registrace a vnitřní komunikace v rámci ZPL. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v daném formuláři, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ZPL.