Přihláška člena politického hnutí Změna pro lidi

  Přihláška člena/příznivce (561,6 kB, 489 stažení)

Titul, jméno a příjmení (povinné):

Datum narození (povinné):

Profese a povolání (povinné):

Vzdělání (povinné):

Adresa trvalého bydliště (povinné):

Kraj (povinné):

Bývalý okres (povinné):

Doposud byl(a) členem (členkou) těchto politických stran (povinné):

E-mail (povinné):

Telefonní číslo (povinné):

Čím můžu být užitečný (povinné):
 roznášení propagačních materiálů pomoc s dopravou autem organizace kontaktních kampaní výlep plakátů poskytnutí reklamní plochy sponzoring jinak

Akceptace (povinné):

  • Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.
  • Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
  • Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.
  • Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Změna pro lidi, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 20, PSČ 710 00 (dále jen „ZPL“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ZPL. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ZPL.
  • Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
  • Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci hnutí Změna pro lidi. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům hnutí Změna pro lidi, kteří budou pověřeni jejich zpracováním. Členem Hnutí (dále také jen „člen“) může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.