Přihláška příznivce politického hnutí Změna pro lidi

  Přihláška člena/příznivce (561,6 kB, 489 stažení)

Titul, jméno a příjmení (povinné):

Datum narození (povinné):

Profese a povolání (povinné):

Vzdělání (povinné):

Adresa trvalého bydliště (povinné):

Kraj (povinné):

Bývalý okres (povinné):

Doposud byl(a) členem (členkou) těchto politických stran (povinné):

E-mail (povinné):

Telefonní číslo (povinné):

Čím můžu být užitečný (povinné):
 roznášení propagačních materiálů pomoc s dopravou autem organizace kontaktních kampaní výlep plakátů poskytnutí reklamní plochy sponzoring jinak

Akceptace (povinné):

  • Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.
  • Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
  • Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.
  • Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Změna pro lidi, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 20, PSČ 710 00 (dále jen „ZPL“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ZPL. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ZPL.
  • Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
  • Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení evidence a vnitřní komunikace v rámci hnutí. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům hnutí, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.