Proč nás volit

   Často od známých slyšíme: „Nemám koho volit, proto nepůjdu k volbám“.

   Nejít k volbám znamená, že Váš hlas bude prakticky započten ve prospěch lidí ze stávajících nebo nově účelově vzniklých stran složených z přeběhlíků, které nás desetiletí připravují o možnost kvalitnějšího života, protože část veřejných prostředků je jimi systematicky prohospodařeno nebo přímo rozkrádáno!   Nejít k volbám současně znamená nezajímat se kolik platíme za vodné-stočné, elektřinu, odpad, daně, hromadnou dopravu, o stav komunikací, kolik platíme parkovné jednotlivých městech, co dýchají naše děti a nemít zájem o bezpečnost a perspektivu našich budoucích pokolení, atd. Musíme si uvědomit, že o těchto položkách, které všichni platíme, rozhodují námi volení politici!! Neustále omílaný argument: „ Váš hlas volbou malého politického hnutí propadne“, je účelová lež!


Volbou menšího uskupení naopak:
  • 1) Zabráníte, aby Váš hlas posílil současné odkláněče našich peněz.

  • 2) Pomůžete vstupu do politiky alespoň několika nečlenům současně vládnoucí mafie, kteří budou bojovat proti pokračování rozkrádání!

  • 3) Máte jistotu, že nezvolíte karieristy či kmotry, protože tito o členství v malých opozičních hnutích nestojí.

  • 4) Pokud tento článek přečte a pochopí větší počet voličů, je reálná možnost skutečné změny složení zastupitelských orgánů, které by mohly začít pracovat a hájit zájem většiny obyvatel.

   Bohužel jediná cesta, jak se vůbec o takových menších politických hnutích dovědět, je sednout k počítači a aktivně si „vyguglovat“ strany a hnutí, které jsou složeny z odborníků, kteří se nemohou dívat na stávající dění v kraji a nezištně nabízí svoje zkušenosti a práci ve společný prospěch. Každé opravdové lidové hnutí, jehož snahou je hájit veřejný zájem, musí odmítat „sponzory“, kterým by po případném zvolení muselo sloužit, a proto nemá kapitál na drahou volební kampaň-náklady na jeden(!) bilboard cca 7-10 000Kč, inzerát na stránku v novinách 50-80 000 Kč atd. Propagace elektronickou cestou je levná a členové těchto autentických hnutí si ji platí sami ze svých zdaněných prostředků. Také tiskové zprávy menších politických hnutí, které jsou jedinou skutečnou opozicí vládnoucí mafii, jsou ve všech masmediích ignorovány (pochopitelně, protože masmedia,včetně veřejnoprávních, ovládají současní zkompromitovaní politici a jejich loutkovodiči- byznysmeni).

   Pokud nejste zapojeni do vládnoucí současné klientelistické sítě, a chcete, aby konečně politici začali pracovat nejen pro několik vyvolených, ale hlavně pro nás, běžte v co největším počtu k volbám a volte kandidáty menších politických uskupení, kteří již prokázali odbornost a přínos celé společnosti, i když to nejsou masmediálně známé obličeje. Budoucnost kvality života v naší krásné zemi je ve Vašich rukou. A ne, že ne.