Politolog

Absolvent ACADEMIA RERUM CIVILIUM – VYSOKÉ ŠKOLY POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD v Kutné Hoře.

Jsem přesvědčen, že jsme v politickém hnutí Změna pro lidi do značné míry schopni společně ohlídat a dostat pod kontrolu „Železný zákon oligarchie“ německého sociologa Roberta Michelse, historicky fungující napříč politickými stranami. Dosáhnout toho chceme především odpovědným budováním členské základny a to zejména již od počátku fungujícím principem osobního doporučení každého stávajícího člena. Kvalitní, slušní a odpovědní členové hnutí jsou a budou prvotní základnou úspěchu, společenské akceptance a důvěry občanů ve Změnu pro lidi, která si klade za cíl politiku uskutečňovanou výhradně ve prospěch obyvatel České republiky.

Slušnost, poctivost a úcta člověka k člověku a národním tradicím nesmí být jen prázdnými pojmy, ale každodenní realitou.

Mými hlavními dvěma prioritami, které se budu snažit v rámci politického hnutí Změna pro lidi prosazovat jsou:

1. Zajištění objektivní a vyvážené informovanosti občanů této země a to zejména prostřednictvím státních médií. Je nutno ukončit dlouhou dobu trvající manipulaci obyvatel ČR jedním směrem. Musí přestat mediální ohlupování lidí. Sdělovací prostředky musí být skutečně nezávislé a apolitické. Nesmí sloužit jako hlásná trouba oligarchů a politicko-lobbistických skupin vládnoucí garnitury.

2. Zajištění spravedlivého práva na práci a to především dvěma nejrizikovějším skupinám obyvatel – čerstvým absoloventům středních a vysokých škol a dále občanům nad 45 let věku. Současná situace aktivní pomoci a podpory vytváření pracovních míst ze strany státu (Ministerstva práce a sociálních věcí) je zcela nedostatečná. Úřady práce nemají vytvořen efektivní systém skutečně účinného a odpovídajícího nabízení a vytváření pracovních míst.

V této oblasti je nutné zpracovat zcela nový, fungující koncept, který bude eliminovat frustraci a těžké sociální dopady na občany a to zejména na ty dlouhodoběji nezaměstnané.

Těším se na společnou a poctivě uskutečňovanou práci pro tuto zemi a její občany.

Kategorie

Anketa

Co říkáte na nové návrhy Evropské komise na trvalé přerozdělování uprchlíků?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...