Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Krnově a od r. 1990 pracuji jako učitelka mateřské školy. Působím také jako dobrovolník v obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem. Mám dvě, dnes již dospělé děti, dceru a syna.
Od roku 2014 vykonávám funkci zastupitelky města Bohumín a podílím se na činnosti komise pro výchovu a vzdělávání.
O politiku jsem se začala zajímat, protože si myslím, že lidé svou lhostejností nechali naši společnost ovládat těmi, kteří toho zneužívají pouze pro svůj vlastní prospěch. Lidé by se měli přestat schovávat s tím, že se stejně nic nezmění, ale začít se aktivně podílet na společenském a politickém životě minimálně ve svém okolí. Přijmout svou odpovědnost a stejně tak vyzývat k odpovědnosti i ostatní.
Ráda čtu, cestuji a také sportuji. K mým zájmům patří i fotbal, zvlášť kvůli synovi, který hraje v juniorské lize.