• e-mail
    info@zmenaprolidi.cz

Ing. František Hanačík, 58 let. Je absolvent HGF VŠB TU v Ostravě.

Po svém vyučení nastoupil na Střední průmyslovou školu při zaměstnání – obor telekomunikační technika. Po maturitě začal studovat Vysokou školu báňskou v Ostravě –obor geologie a hlubinné dobývání ložisek. Po úspěšném ukončení VŠ až do revoluce 1989  pracoval v OKD v různých technických funkcích, počínaje směnovým technikem až po vedoucího odboru bezpečnosti dolu Jan Šverma v Ostravě.

Ihned po revoluci v roce 1989  podnikal v oblasti obchodu a cestovního ruchu, kde  např. založil a provozoval  dosud úspěšnou a největší CK v Ostravě Porubě – DUHA TOURS, s.r.o.

I v současné době se angažuje v cestovním ruchu, kde se speializuje na relaxační  pobyty seniorů a pobyty v Chorvatsku a Rakousku.

Je rozvedený, má 2 dospělé děti.

V současné době vykonává funkci předsedy základní organizace ZMĚNA PRO LIDI v Ostravě Porubě. Ke vstupu do hnutí Změna pro lidi ho vedla nespokojenost se situací na radnici v Ostravě , zejména podivné praktiky mezi členy koalice v otázkách veřejných zakázek, personální politika úřadu ale především chce mít možnost podílet se a ovlivňovat život ve městě kde  se narodil a kde žije.

Nebyl  nikdy trestán a má vydané negativní lustrační osvědčení Ministerstvem vnitra ČR.

Nemá žádné závazky. Majetkové poměry jsou dobré.

Časově je flexibilní a v případě úspěchu  hnutí ZMÉNA PRO LIDI ve volbách je připraven aktivně působit v některém z orgánů města.