• Úvod
  • Finanční podpora

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit hnutí Změna pro lidi.

Abychom mohli dar použít, potřebujeme ze zákona znát o dárcích některé osobní údaje. Vyplňte proto prosím níže uvedený formulář. Následně obdržíte e-mailem darovací smlouvu.  V e-mailu spolu se smlouvou naleznete také platební pokyny, které jsou stanovené zákonem. Každý dárce musí uvést do zprávy pro příjemce, že se jedná o DAR a dále musí být patrné, kým byl dar zaslán na transparentním učtu musí být uvedeno vaše jméno a příjmení, jste-li fyzickou osobou, nebo název firmy, jste-li právnickou osobou.

Jakmile Vaše platba dorazí na naše transparentní konto č. 2101209435/2010, zašleme Vám obratem jedno vyplněné a podepsané vyhotovení darovací smlouvy, které můžete uplatnit ve svém daňovém přiznání.

Možnost snížení základu daně z příjmů o poskytnutý dar

Fyzické osoby mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud celková hodnota darů v jednom roce dosahuje alespoň dvou procent základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. Snížení základu daně provede zaměstnavatel v rámci ročního zúčtování záloh po předložení smlouvy o poskytnutém daru do konce příslušného roku, kdy byl dar poskytnut, nebo dárce ve svém daňovém přiznání.

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož výše je alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.


Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google
Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy, zejména prohlašuji, že nepatřím do kategorie osob, jimž není dle § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, dovoleno poskytovat dary politickým stranám a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí, dobrovolný svazek obcí, politický institut a ústav, majetek ze svěřenského fondu, zahraniční právnické či fyzické osoby. Dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

Odesláním formuláře uděluji obdarovanému Změna pro lidi se sídlem Ostrava- Slezská Ostrava, Hladnovská 20, PSČ 710 00, IČO: 04756291, souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to za účelem přiznání daru. Mnou uvedená data budou součástí výroční finanční zprávy politické strany, která se každoročně předkládá v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb., v aktuálním znění, a která je ze zákona veřejná, a budou v souvislosti s poskytnutým darem zveřejněna také na transparentním účtu a webových stránkách obdarovaného. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců. 

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby