• Úvod
  • Jak se stát příznivcem

Přihláška příznivce politického hnutí Změna pro lidi
Akceptace *:

  • Čestně prohlašuji, že jsem nebyl agentem Státní bezpečnosti.
  • Prohlašuji dále čestně, že jsem nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.
  • Prohlašuji, že souhlasím s programem hnutí a budu dodržovat stanovy hnutí a rozhodnutí orgánu hnutí.
  • Souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl/poskytla v této přihlášce (dále jen „osobní údaje“), správcem politickým hnutím Změna pro lidi, se sídlem Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 20, PSČ 710 00 (dále jen „ZPL“) pro účel registrace, vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci ZPL. Tento souhlas uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této přihlášce, a to na období ode dne poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu z mé strany na adresu sídla ZPL.
  • Prohlašuji, že jsem byl/byla ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOÚ“), řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas mohu kdykoliv bezplatně odvolat.
  • Dále prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o svých právech dle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ.

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google
Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, tj. registrace, vedení evidence a vnitřní komunikace v rámci hnutí. Správce bude zpracovávat osobní údaje manuálně a to za použití výpočetní techniky. Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze členům hnutí, kteří budou pověřeni jejich zpracováním.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby