Celá ČR
Fyzika je vědní a učební obor, který se věnuje zákonům, které jsou dlouhodobě neměnné a jen občas se může stát, že možnost využít moderní diagnostické …
admin, 8. 12. 2019 1002

Fyzika je vědní a učební obor, který se věnuje zákonům, které jsou dlouhodobě neměnné a jen občas se může stát, že možnost využít moderní diagnostické přístroje umožní přesnější měření, které upraví dosud platné výsledky mnohasetletého bádání a pozorování. Do historie tohoto oboru se zapsalo mnoho geniálních vědců, jejichž chápání a inteligence vysoko převyšovaly schopnosti ostatních obyvatel země. Jistě nikdo nepochybuje o tom, že význam takových velikánů, jakými byli Archimedes, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Nicola Tesla, Marie Curie-Sklodowská a pár dalších, vybočuje z průměru a dotyční posunuli lidstvo o velký kus dopředu. Těch jmen je samozřejmě delší řada a každé z nich bylo pro lidstvo přínosnějším, než dlouhý seznam jmen politiků dohromady. Neměnnost absolutní většiny fyzikálních zákonů je jedním ze základních stavebních kamenů techniky, mechaniky a jejich následného praktického využití.

  Jednou z oblastí, kterou se fyzika zabývá, je pružnost materiálů, která se dá později zakomponovat do různých výrobků a zařízení. Pružiny, péra, ale i pneumatiky a jinak použitá guma, například silenbloky, to vše vychází z jisté úrovně ohebnosti materiálů. Politikům se však mezi ně podařilo zařadit i nefyzikální veličinu – pravdu. Její ohýbání dovedli k dokonalosti, a dokonce pro něj vytvořili úřady, komise a další propagační orgány. Smutné je, že ohýbáním pravdy se zabývají i námi pověření zástupci, a to dokonce na nejvyšších postech.

  Evropská komise se již oficiálně začala zabývat překrucováním dějin. Nikoliv těch skutečně dávných, to by nemělo při dnešní neznalosti historie lidstva příliš účinek a ideologický dopad by byl záporný, protože by se ukázalo, kolik přešlapů udělala námi obdivovaná západní kultura v minulosti. Změny náhledu se týkají tří témat. Prvním je vlastenectví v dobách minulých, o kterém se mluví záměrně co nejméně, protože v zájmu jednotné EU není potřeba vyzdvihovat národní spasitele. Druhým je obsazení kolonií v Africe, o kterém se mlčí především při vysvětlování jisté odpovědnosti za její stav a umožnění z bývalých kolonií migrovat na náš kontinent. Tím třetím je především 2.světová válka, příčiny jejího počátku, průběh a důsledky prohry Německa spojené s následným přerozdělením Evropy.

  Evropský parlament schválil dne 18. 9. 2019 Usnesení o významu evropské paměti pro budoucnost Evropy, které lživě přepisuje dějiny. Dokument má číslo 2019/2819. Tento pamflet, protože jinak ho nazvat nelze, vytvořila Evropská komise a velký podíl na jeho předložení Evropskému parlamentu má naše eurokomisařka Jourová. Ano ta, která chce zvýšit dohled nad ,,zneužitím´´ svobody slova na internetu. Odkaz na uvedený dokument je zde:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.html?fbclid=IwAR1nEcwTvm5suIJvcU_D3n-I-KyMvtDI_Dszws8Gm5lP6VYz0sCWWftK5Og

  O co v něm jde, se můžete dočíst sami. A není to pěkné čtení. Pro ty, kteří se nechtějí prokousávat slovní a názorovou smrští, vyberme pár zajímavostí zrodivších se v hlavě Jourové a Timmermanse. Za počátek války se nepovažuje Mnichovská dohoda, která je dokonce naprosto ignorována, přestože se týkala mnoha států, přičemž nejvíce právě nás. Ukázka devalvace přátelství tehdejšího Československa s Francií a Velkou Británií a jeho přetavení v okleštění našeho státu o Sudety je zapomenuta. Vina za počátek války je tam přikládána Sovětskému svazu, před kterým chtěl Hitler ochránit zbytek Evropy, především před rozmachem komunismu. Máme tedy tomu rozumět tak, že nacisté chránili Evropu svými koncentračními tábory a vyhlazováním Židů, Slovanů a Romů před nastupujícím komunismem? Za odstartování války tedy ,,historici´´ z Evropské komise považují podepsání paktu Molotov– Ribbentrop o neútočení (23. srpna) a po státech EU požadují, aby si toto datum připomínaly jako Evropský den památky obětí totalitních režimů. Za obzvláště nebezpečné poté označili úředníci nacismus a komunismus, přičemž pozapomněli na liberalismus, ekoalarmismus a neomarxismus, které se šíří světem nyní a jsou neméně nebezpečným úkazem. Smutné je, že dokument vytvořila Češka Jourová a při jeho schvalování se jediná z našich pověřenců vyslovila proti europoslankyně a zástupkyně KSČM.

  Protiruské tažení je v dokumentu zakomponováno vícekrát. Týká se nejen památníků spojených s osvobozováním Evropy od německých nacistů, kolaborantů a Vlasovců, o jejichž úloze se vedou i díky Novotnému z ODS opět spory, ale Jourová nezapomněla ani na obvinění ruské propagandy ze snahy překrucovat historické skutečnosti a maskovat zločiny spáchané sovětským totalitním režimem, což považuje za nebezpečnou součást informační války vedené proti demokratické Evropě s cílem Evropu rozdělit, a žádá proto Komisi, aby proti těmto snahám přijala rozhodná protiopatření. To znamená, že pro EP a jeho poslance je žádoucí odstraňování soch našich osvoboditelů. U nás jsme nedávno řešili kauzu sochy maršála Koněva. Níže uvádíme ještě odkaz na usnesení Evropského parlamentu.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_CS.html

  Ohýbání pravdy tak dosáhlo dalších rozměrů. Naprosto pomíjena je historie nacistického hnutí, germánská vrozená touha dobývat svět a ovládat jej, která se ostatně projevuje i nyní. Už vůbec se dokument nezabývá agresivitou Německa a jeho devastační chování všude tam, kde se nacisté měli možnost projevit. Jistě, komunismus měl obrovské množství obětí, především v Sovětském svazu skončilo mnoho lidí v pracovních táborech v nelidských podmínkách. Nicméně si tak Sověti řešili především vlastní problémy. Německo spustilo nacionálně – vyhlazovací válku, která se týkala všech, nejen Evropanů. Je otázkou času, kdy se politikům podaří změnit výuku ve školách a z německých vojáků budou hrdinové. Je až neuvěřitelné, jak snadno lze měnit výklad dějin a jak nízký počet ,,odborníků´´ k tomu stačí. Zapomeňte na vše, o čem jste se učili, dejte zničit všechny dokumentární filmy o zvěrstvech Německa a hlásejte novou pravdu. To je naše Jourová a proslulá Evropská komise.

J3.K

Zdroj: https://www.inadhled.cz/zajimavosti/kam-az-se-da-ohnout-pravda-/?fbclid=IwAR2aG0Mb7FMsmu4WWPdmdjxtlG76hynFMEn_S_YqALC_g5ZZQMl88ZHgAOU

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby