Kontrolní hlášení DPH se stalo hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky. Je to zcela zřejmý nástroj proti podnikatelské svobodě malých podnikatelů a živnostníků, kteří léta …
admin, 1. 1. 2016 1041

Kontrolní hlášení DPH se stalo hrozbou pro malé podnikatele a živnostníky.

Je to zcela zřejmý nástroj proti podnikatelské svobodě malých podnikatelů a živnostníků, kteří léta budují svoje podnikání. Mají své dodavatele, pracně budují síť zákazníků, což jsou klíčové kontakty, které jsou samozřejmě předmětem a tajemstvím úspěchu v podnikání.

Kontrolní hlášením toto obchodní tajemství skončí. Každý měsíc musí podnikatel svoje zákazníky a dodavatele podrobně identifikovat. Musí uvést číslo každé faktury, datum povinnosti přiznat daň, základ a výši daně, a také označit zboží, které prodal či nakoupil. A protože tohle bude dělat podnikatel pravidelně, bude se v síti Finanční správy vytvářet dokonalý přehled o jeho podnikání, o obchodních kontaktech, o cenách, za které nakupuje i prodává. Navíc kontrolní hlášení musí podnikatelé podávat v elektronické podobě.

To znamená, že někde, v softwaru Finanční správy se budou vytvářet databáze, v kterých pak stačí zadat několik parametrů, a je možno se dozvědět, o podnikání kohokoliv cokoliv, během několika vteřin. Nabízí se zneužití informací, prodej a krádeže dat v konkurenčním boji.

Je to podpora korupčního prostředí par excellence.

Tyto popsané podmínky a dopady kontrolního hlášení stačí i pro laiky, aby si mohli představit, jak to stát s podnikateli myslí. Pro úplnou ilustraci zrůdnosti kontrolních hlášení, je nutno dodat další okolnosti, které zákonodárce do tohoto zákona vložil.

Stát totiž ukládá podnikatelům povinnost posílat kontrolní hlášení výhradně elektronickou cestou, čili stát tak vnucuje občanům koupi či pořízení takových zařízení, s kterými třeba neumí zacházet a o ně ani nestojí. Nejhorší však na tom je, že současně zákonodárce ukládá podnikatelům odpovědnost za doručení kontrolních hlášení. Nikoli za odeslání, což je běžná forma odpovědnosti ve styku se státem, ale za doručení. Přitom podnikatel nemá jakoukoli možnost doručení nebo jeho kvalitu ovlivnit. A dokonce nemá ani žádnou zpětnou vazbu, možnost kontroly, zda a jak bylo jeho kontrolní hlášení doručeno.

Vzhledem k mastným automatickým pokutám za nedoručení či chyby v kontrolním hlášení, je obrovskou hrozbou pro samu existenci podnikatele či živnostníka.

Kontrolní hlášení není nic jiného, než zcela drze do zákona o DPH propašovaný bič na malé podnikatele a živnostníky. Podnikatelům z něj hrozí dlouhodobý a podrobný sběr dat o podnikání s nebezpečím prolomení obchodního tajemství, s naložením odpovědnosti za procesy, které nemohou ovlivnit, likvidační pokuty, šibeniční termíny a práce a výdaje navíc, zcela neefektivní pro podnikání.

EET by se mělo vztahovat pouze na podniky s určitou hladinou obratu, např. nad  27 mil. Kč. Pod tuto hranici je EET kontraproduktivní vzhledem k ekonomice státu.

Celé nastavení novely zákona o DPH v části o kontrolních hlášeních tedy působí dojmem co nejvíce živnostníky kriminalizovat a otrávit.

Vzhledem k tomu, že p.h. Změna pro lidi má v programu podporu malých a středních podnikatelů, jako základní podmínky glokalizace (t.zn. využití globalizačních technologií při návratu k lokálnímu podnikaní), bude prosazovat, v případě zvolení, zrušení tohoto paskvilu.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby