Zveřejňujeme odpovědi na základě dotazů Krajských novin. Odpovídal předseda hnutí Změna pro lidi a zároveň i lídr kandidátky ROZUMNÝCH do voleb 2017 v Moravskoslezském kraji .  …
ZPL, 27. 9. 2017 922

Zveřejňujeme odpovědi na základě dotazů Krajských novin. Odpovídal předseda hnutí Změna pro lidi a zároveň i lídr kandidátky ROZUMNÝCH do voleb 2017 v Moravskoslezském kraji .  „ROZUMNÍ“ – společná kandidátka neparlamentních demokratických stran a hnutí a nezávislých kandidátů. ROZUMNÍ mají potenciál 12 % !!!

Co jsou základní pilíře Vašeho programu?

Pokud máme jako národ přežít, musíme neodkladně vrátit politickou moc v českých zemích, z rukou korupčníků a lobbistů, hájících převážně zahraniční zájmy, zpět do rukou občanů.

Miliardáři bez skrupulí a morálních zábran vždy před volbami zmanipulují veřejné mínění tak, že lidé volí vlastně proti svému zájmu, aniž by si to uvědomovali. Aby se vůbec mohlo něco změnit ve prospěch lidí, máme 2 stěžejní programové cíle, které se podařilo ukotvit v programu aliance ROZUMNÍ, která sdružuje 7 politických stran s podobnými programy. Jde o:

1) Objektivní informování obyvatel o dění doma i ve světě.

  1. a) zřízení nezávislých médií (2 kanály TV, 1 stanice rozhlas, noviny, WEB); b) zřízení alespoň jedné nezávislé agentury pro výzkum veřejného mínění;
  2. c) eliminaci politických neziskových organizací;

2) Změna volebního zákona s navržením hmotné odpovědnosti a odvolatelností politiků.

Další naše programové priority jsou:

-Jsme proti různým „multikulti“ pokusům a přijímání nepřizpůsobivých ekonomických   imigrantů z islámských zemí a tím islamizaci země. Jsme pro zákaz stavění mešit na     území republiky.

-Jsme pro zrušení inkluze mentálně zaostalých dětí a obnovení prestiže praktických škol. Jsme pro investice do rodilých mluvčích vyučujících cizí jazyky i na základních a středních školách, které musí umožnit kvalitní vzdělání všem nadaným dětem, t.zn. nejen těm, kteří mají na zaplacení privátní školy!

– Jsme pro zásadně výraznější podporu rodin s dětmi, kde je zastoupena ženská i mužská složka výchovy. Jsme proti preferování  výchovy dětí v prostředí homosexuálních  partnerů a tzv. genderově vyváženým záchodkům.

-Jsme proti odzbrojování obyvatel, aby se nemohli bránit.

-Jsme pro státem kontrolovanou kvalitu potravin, než se objeví na pultech obchodů. Jsme pro návrat předlistopadových norem potravin.

-Jsme pro postupný návrat soběstačnosti republiky, která musí opět ovládat všechny hlavní národní zdroje – průmysl, zemědělství a nerostné bohatství včetně vody. Jsme pro zastavení drancování národního bohatství nadnárodními korporacemi.

-Jsme pro rovnocennou dostupnost zdravotní péče pro všechny občany tohoto státu i na venkově.

-Jsme pro vypsání referenda o Czexitu, pokud budeme z EU nuceni k přijímání islámských imigrantů. A naopak jsme pro upevnění spolupráce ve V4.

2/ Co slibujete přinést přímo svému regionu?

MS kraj byl vyhodnocen ve všech srovnávaných oblastech kvality života, jako nejhorší v republice. Trpí největším úbytkem obyvatel v Česku, největším výskytem nemocí z povolání. Je zde třetí nejvyšší výskyt trestných činů.  Je zde v ovzduší nejvyšší koncentrace polétavého prachu a benzo(a)pyrenu, které mohou vést nejen k poškození plic a srdce, vzniku rakoviny, ale i ke genetickým změnám u novorozenců. Je zde nejkratší střední délka života obyvatel v porovnání s ostatními kraji v ČR. Za posledních 8 let opustilo kraj cca 30 000 obyvatel.

My nic neslibujeme, protože slibovali všichni politici od listopadu. Výsledek slibů viz výše. My budeme bojovat za řešení výše uvedených nedostatků.

Uvědomujeme si, že pár poslanců z kraje, který leží nejdál od Prahy, mnoho nezmůže. Aby se lidi dověděli, proč je na tom MS kraj tak špatně, a také se aktivně zapojili, musí být pravdivě informováni nejen o životním prostředí a nízkých mzdách, ale i zločinné privatizaci OKD atd. Proto budeme prosazovat nezávislou studii o zdrojích znečištění životního prostředí a budeme iniciovat nápravu pomocí EU. Problém má totiž řešení a ne, že ne. Stejný problém řešili již v Itálii ve městě Taranto, kde sídlí největší evropská ocelárna ILVA, která produkuje 30 procent italské oceli. Pokud by se toto povedlo i u nás, byl by to pro kraj záslužný čin.

3/ Co je specifikum Vaší strany? Jakými body se lišíte od ostatních kandidujících stran?

Jedinečné specifikum naší aliance ROZUMNÍ je fakt, že se podařilo shodnout a spojit 7 politických stran, jejíž lídři upřednostnili celospolečenský zájem nad osobními ambicemi. Od většiny politických uskupení kandidujících do PS se lišíme tím, že nabízíme voličům kvalitní tým lidí ze všech společenských oblastí k systémovým změnám v řízení státu, aniž by tito lidé hledali nějaká koryta, protože se jedná o tým lidí, kteří mají svá povolání nebo jsou jinak zajištěni a do politiky jdou provádět změny ve prospěch veřejného zájmu, bez zištných osobních důvodů. Nestojí za námi žádný oligarcha či sponzor, kterému bychom museli sloužit. Veškerou propagaci si platíme sami ze svých výdělků.

4/ Jakým způsobem vedete předvolební kampaň? Používáte nějaké novinky v komunikaci? Jak se snažíte oslovit nové voliče?

Vzhledem k tomu, že si platíme vše sami, musíme používat hlavně osobní agitaci s rozdáváním letáků. Další možnost, kterou hojně využíváme, je poměrně levné šíření našich myšlenek pomocí sociálních sítí. Měli bychom mít několik inzerátů v celostátním tisku.

5/ Co občanům nabízíte z pozice lídra přímo Vy? Proč si mají vybrat právě Vás?

Politika se stala odporným rejdištěm různých mafií a nátlakových skupin, se kterými slušní lidé nechtějí mít nic společného. Byl jsem vychován neutíkat, když vidím bezpráví a nespravedlnost. Proto vstupujeme s kolegy z aliance ROZUMNÍ na politické kolbiště se snahou o změnu, aby politik konečně začal sloužit ve prospěch veřejného zájmu. A druhý důvod? Chci se moci svým dětem a vnoučatům podívat do očí, až se mě zeptají: Táto, co jsi dělal, když to ještě šlo změnit?

Dále voličům nabízím odbornost(pracuji jako manažer ve finanční instituci), férovost. O nezištnosti mého konání svědčí i fakt, že jsem vystoupil z předsednictva, jako republikový místopředseda hnutí ANO2011 po odkopání p. Babiše o co mu jde v politice, těsně před volbami v roce 2013, kdy toto hnutí mělo našlápnuto na úspěch ve volbách, a jako místopředseda hnutí jsem mohl počítat s různými posty v Parlamentu event. v exekutivě.

Peter Harvánek

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby