Jak šel čas…. Je to už několik měsíců od doby, kdy se i hnutí Změna pro lidi zapojilo do činnosti městského obvodu Hrabová. V oblasti …
admin, 5. 6. 2016 681

Jak šel čas….

Je to už několik měsíců od doby, kdy se i hnutí Změna pro lidi zapojilo do činnosti městského obvodu Hrabová.

V oblasti kulturní činnosti se toho podařilo docela dost.

Máme v kulturní komisi dva členy našeho hnutí a tak se můžeme aktivně zapojovat do kulturní činnosti obce. Mezi nové akce patří např. Kinematograf bratří Čadíků, vazby květin k slavnostním příležitostem, Velikonoční „kurz“ pletení pomlázky a výroba velikonočních ozdob, organizace besedy k originální publikaci, ples obce, organizace zájezdu, představení pro děti, zajištění setkání a navázání kontaktů s Hrabovou v Olomouckém kraji, apod.

Připravují se v roce 2017 oslavy 720 let obce Hrabová ve kterých bude hrát kulturní komise s našimi členy podstatnou roli. Spolupráce s dalšími subjekty v této oblasti je na vysoké úrovni. Snažíme se prosadit aktivní přístup vedení obce k  reprezentativnímu kulturnímu stánku pro občany, který v povolebním období ustal.

Dotace, které poskytuje obvodům statutární město našemu obvodu, nejsou prozatím poskytnuta i z důvodu negativního vyhodnocení „Auditu“ v Hrabové v roce 2015.
U dotací z Evropské unie, což je dlouhodobý proces pečlivých příprav, jsme ještě spolupráci s městským obvodem nenavázali.

Zlepšení informovanosti občanů nastává postupně i zásluhou nových Hrabovských listů. Staré, nevyhovující informační tabule, po našem upozornění na zastupitelstvu a po poukázání na nebezpečí spadnutí od dalších občanů, byly zbourány a nahrazeny novými. Webové stránky obvodu stále neodpovídají tomu, jakou máme představu. Webové stránky jsou svěřeny pracovníkovi, který slyší na naše připomínky a pro nové stránky připravuje aktuální informace, které občan hledá. Je to delší cesta, ale v tomto období se již blíží k závěru.

Stejná situace je i v naší snaze dodržovat ze strany našeho úřadu zákon č. 106 /1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a hlavně zkvalitnění Hrabovských listů. Přesto, že každé jednání zastupitelstva se touto tématikou detailně zabývalo, výsledek byl pro nás stále nepřijatelný.

Po zvolení nového tajemníka úřadu a zvolení nového starosty  nastalo podstatné zlepšení. Byla zvolena mediální komise , ve které působí i náš člen, byl jmenován i nový šéfredaktor Hrabovských listů a změna k lepšímu je vidět.

Jsme činní i ve Finančním výboru, kde máme také svého zástupce. Prozatím bylo nejvíce času věnováno napravení negativního hodnocení „Auditu“ se zdárným koncem. Co se podařilo je, spolu s dalšími subjekty, zpracování rozpočtu obce tak, aby byl pro občany srozumitelnější.

V komisi výstavby máme také svého zástupce, kde je jeho aktivita velmi výrazná. O jeho činnost bude zveřejněn v nejbližší době samostatný článek. Naše členka v zastupitelstvu aktivně prosazuje s dalšími opozičními stranami veškeré možnosti pro zkvalitnění práce zastupitelstva a „znovudobytí“ dobrého jména obce Hrabová.
Shrnutí:
To co v obci nefungovalo, resp. přetrvávala spokojenost se současným stavem, nelze přes stagnaci koalice v minulých volebních obdobích změnit ihned. Je to práce na delší období. Zlepšení přichází postupně i zásluhou spolupráce s dalšími opozičními partnery za změnu v činnosti zastupitelů a Rady ve prospěch obce hlavně s novým tajemníkem úřadu a s novým starostou. Program, který jsme si vytýčili na toto volební období je plněn velmi úspěšně.

Za Změnu pro lidi

Houžvička Miroslav
předseda MO

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby