• Úvod
 • Politické hnutí Změna pro lidi
 1. Důvody existence hnutí ZpL.
 2. Co vlastně chceme?
 3. Jak toho chceme dosáhnout?
 4. Námi ctěné hlavní zásady na kterých budeme stavět diskuze s jinými autentickými občanskými iniciativami.

1) Důvody existence hnutí ZpL.

Po převratu v r. 1989 stát plánovitě rezignoval na některé své základní funkce. Jednání všech parlamentních stran po roce 89 bylo řízeno kmotry v pozadí, což se dalo hodnotit jako organizovaný zločin, který vysával prostředky ze všech možných veřejných zdrojů tak, že setřel rozdíl mezi legálním a nelegálním. Jeden z kmotrů tento systém zdokonalil tím, že si spočítal, že ho vyjde levněji vstoupit do politiky a ovládat veřejné finance přímo, bez nutnosti platit si  „politiky“. Tímto majstrštykem uvedl existující systém na vyšší level. Přesměroval penězotoky hlavně na sebe a tím odstavil většinu původních kmotrů. Nemusí platit politiky, aby prosazovali jeho zájmy, ale investoval pouze do marketinku volební kampaně a nyní politici, kteří sedí v PS legalizují vysávání dotací z EU za peníze daňových poplatníků. 

Edmund Burke charakterizoval stranu nebo hnutí, jako „organizovaný celek lidí, kteří se sdružují ke společnému dílu v národním zájmu podle zvláštního principu, na němž se shodli“. 

Při vědomí výše uvedených faktů jsme se shodli na dále uvedených  principech a k jejich realizaci jsme se rozhodli založit politické hnutí Změna pro lidi( ZpL), které bylo, na MV, zaregistrováno 5.2.2016.  Jsme skupina lidí, jejíž členové jsou odborníky ve svých povoláních, která je finančně zajišťují a kteří chtějí altruisticky, nezištně nabídnout voličům skutečnou alternativu správy věcí veřejných.

Od registrace ZpL jsme se účastnili několika voleb s postupně narůstajícím počtem voličských hlasů. T.č. má ZpL má členy v zastupitelstvech v O-Hrabové, O-Petřkovicích, Orlové a Mošnově. V Orlové máme člena rady, v O-Hrabové místostarostku a v Mošnově  starostu.

2) Co vlastně chceme?

Našim cílem je vybudovat stát, založený na respektu k právům svých občanů a podpoře rozvoje jejich vzdělanosti i osobní odpovědnosti. Stát, který bude usnadňovat tvořivým, pracovitým a podnikavým lidem jejich práci a tím umožní všem občanům plnohodnotně prožít život s pocitem základních životních jistot- bezpečí, spravedlnosti, zajištění ve stáří, mateřství, nemoci i při hmotné nouzi. Stát, který bude sloužit lidem a ne naopak. Stát, z něhož nebudou muset mladí, vzdělaní lidé odcházet žít a pracovat do jiných zemí. Stát, do kterého se budeme ze zahraničí rádi vracet.

3) Jakou cestou toho dosáhneme?

Jednoznačně demokratickou cestou. Sjednocením všech občanských iniciativ na níže uvedených základních zásadách, mobilizací lidí a následně vítězstvím ve volbách. Začít musíme velmi důkladným a všestranným auditem uplynulých tří dekád.

4) Námi ctěné hlavní zásady, na kterých budeme stavět diskuze s jinými autentickými občanskými iniciativami.

 • Zabránění islamizace ČR, prioritně v dnešní době, všemi prostředky.
 • Zestátnění klíčových oblastí pro fungování státu- voda, lesy, nerostné bohatství, energetika, plynárenství, železnice.
 • Podpora těsnější spolupráce mezi státy V4.
 • Vystoupení ze struktur EU a NATO po diplomatickém uzavření hospodářské a bezpečnostní spolupráce se zeměmi celého světa.
 • Listina základních práv a svobod.
 • Zavedení prokázání původu nabytého majetku jednotlivce nad 20 mil Kč a manželského páru nad 30 mil Kč. V případě neprokázání původu majetku až 100% jednorázová daň z neprokázaného původu majetku, tj. zabavení nelegálně nabytého majetku ve prospěch státu.
 • Revize všech nálezů NKÚ, v případě nálezů porušení zákonů či nehospodárného využívání veřejných prostředků, které nebyly řádně vyšetřeny z důvodu liknavosti předchozích vlád, tyto předat orgánům činným v trestním řízení a obnovit vyšetření a potrestání viníků těchto ztrát.
 • Princip malého státu (efektivní státní správa).
 • Oddělení moci výkonné od zákonodárné. Poslanec vstoupivší do exekutivní funkce se musí vzdát poslaneckého mandátu.
 • Hmotná odpovědnost politiků a lidí v exekutivě, vedoucích pracovníků ve státním sektoru a v sektoru samospráv.
 • Přepracování zákona o státní službě s omezením petrifikace úředníků.
 • Změna volebního zákona s posílením přímé volby a odvolatelností poslanců, senátorů, primátorů, starostů a členů mediální rady.
 • Pravidelné obhajování postu soudce, státního zástupce a policejních ředitelů co 4 roky.
 • Zavedení reálně uplatnitelného zákona o všeobecném referendu.
 • Opravdové zprůhlednění financování všech politických subjektů.
 • Revize eventuálně revokace zákona o „vyrovnání s církvemi“.
 • Vymanit veřejnoprávní media z vlivu politiků.
 • Zabránit privatizaci zdravotnictví- stát musí garantovat dostupnost stejné zdravotní péče všem občanům státu.
 • Kvalitní všestranné vzdělání včetně jazykové vybavenosti, jako základ úspěchu celé společnosti.
 • Důraz na zdravé životní prostředí i pro budoucí generace.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby