Proč vlastně nové politické hnutí? Stát plánovitě rezignoval na některé své základní funkce. Jednání všech parlamentních stran po roce 89 je řízeno kmotry v pozadí …
admin, 1. 1. 2016 648

Proč vlastně nové politické hnutí?
Stát plánovitě rezignoval na některé své základní funkce. Jednání všech parlamentních stran po roce 89 je řízeno kmotry v pozadí a proto je lze hodnotit jako organizovaný zločin, který stírá rozdíl mezi legálním a nelegálním, vysávajíc prostředky ze všech možných veřejných zdrojů. Programy politických stran jsou jen předvolebními marketingovými tahy, které mají za cíl najít voliče, kteří se chytnou na menší zlo. Edmund Burke charakterizoval stranu nebo hnutí, jako „organizovaný celek lidí, kteří se sdružují ke společnému dílu v národním zájmu podle zvláštního principu, na němž se shodli“. Při vědomí těchto faktů jsme se shodli na níže uvedených principech a k jejich realizaci jsme se rozhodli založit politické hnutí. Jsme skupina lidí z celé ČR, jejíž členové jsou odborníky ve svých povoláních, která je finančně zajišťují a kteří chtějí altruisticky, nezištně nabídnout voličům skutečnou alternativu k současnému politickému, ekonomickému a hlavně morálnímu marasmu ve kterém se všichni brodíme.
Co vlastně chceme?
Našim cílem je vybudovat stát, založený na respektu k právům občanů a podpoře rozvoje jejich vzdělanosti i osobní odpovědnosti. Stát, který bude usnadňovat tvořivým, pracovitým a podnikavým lidem jejich práci a tím umožní všem občanům plnohodnotně prožít život s pocitem základních životních jistot- bezpečí, spravedlnosti, zajištění ve stáří, mateřství, nemoci i při hmotné nouzi. Stát, který bude sloužit lidem a ne naopak. Stát z něhož nebudou muset mladí, vzdělaní lidé odcházet žít a pracovat do jiných zemí.
Jak toho dosáhneme?
Jednoznačně demokratickou cestou. Sjednocením všech občanských iniciativ na níže uvedených základních zásadách, mobilizací lidí a následně vítězstvím ve volbách. Začít musíme velmi důkladným a všestranným auditem uplynulých dvou dekád.
Námi ctěné hlavní zásady na kterých budeme stavět diskuze s jinými autentickými občanskými iniciativami:

 • Listina základních práv a svobod.
 • Zavedení prokázání původu nabytého majetku jednotlivce nad 20 mil Kč a manželského páru nad 30 mil Kč. V případě neprokázání původu majetku až 100% jednorázová daň z neprokázaného původu majetku, tj. zabavení nelegálně nabytého majetku ve prospěch státu.
 • Revize všech nálezů NKÚ,  v případě nálezů porušení zákonů či nehospodárného využívání veřejných prostředků, které nebyly řádně vyšetřeny z důvodu liknavosti  předchozích vlád, tyto předat orgánům činným v trestním řízení a obnovit vyšetření a potrestání viníků těchto ztrát.
 • Princip malého státu (efektivní státní správa).
 • Oddělení moci výkonné od zákonodárné.
 • Hmotná odpovědnost politiků a lidí v exekutivě, vedoucích pracovníků ve státním sektoru a v sektoru samospráv.
 • Přepracování zákona o státní službě s omezením petrifikace úředníků.
 • Změna volebního zákona s přímou volbou a odvolatelností poslanců, senátorů, primátorů, starostů, soudců, státních zástupců a členů mediální rady.
 • Pravidelné obhajování postu soudce, státního zástupce a policejních ředitelů a 4 roky.
 • Vypracování funkčního, reálně uplatnitelného zákona o všeobecném referendu.
 • Opravdové zprůhlednění financování všech politických subjektů.
 • Revize eventuálně revokace zákona o „vyrovnání s církvemi“.
 • Vymanit veřejnoprávní media z vlivu politiků tak, aby byly odstraněny masáže a manipulace občanů.
 • Zabránit privatizaci zdravotnictví- stát musí garantovat dostupnost stejné zdravotní péče všem občanům státu.
 • Kvalitní všestranné vzdělání včetně jazykové vybavenosti, jako základ úspěchu celé společnosti.
 • Důraz na zdravé životní prostředí i pro budoucí generace.
 • Zabránění islamizace ČR, prioritně v dnešní době, všemi prostředky.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

  Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby