• Úvod
 • Program Změny pro lidi

Protože „sametová“ transformace se nepovedla a vylepšovat tento špatný systém je beznadějné, v zájmu celé české společnosti a zachování sociálního smíru, prosazujeme tyto zásadní systémové změny!

A) Změna Ústavy pro důstojný život občanů v ČR.

 1. Podporujeme principy přímé demokracie
  • Zavedení funkčního institutu všeobecného referenda.
  • Přímá volba starostů a primátorů.
  • Změna volebního zákona- zavedení volby „žádný z nabízených kandidátů“, tj. odmítnutí všech nabízených kandidátů či řešení a následná nutnost předložení nových.
  • Odvolatelnost politika v průběhu mandátu formou referenda v jeho volebním obvodu, včetně možnosti odvolání prezidenta.
  • Možnost volby různých kandidátů napříč politickými stranami, kandidát má přednost před automatickou volbou politické strany.
  • Omezení mandátu volených zástupců do Parlamentu na max. dvě následná volební období.
  • Omezení imunity poslanců jen na projevy ve sněmovně.
   Uvedení mezigenerační solidarity přímo do Ústavy ČR.
  • Pravidelná obhajoba postu soudce, státních zástupců a policejních ředitelů.
 2. Omezení zneužívání solidarity
  • Práce schopný musí přijmout nabízenou práci nebo se rekvalifikovat, jinak bude výrazně omezena podpora státu.
 3. Schválení důchodového systému ve všeobecném referendu na základě předložení alternativních návrhů.

B) Nová pracovní místa a férové mzdy pro zaměstnance.

 • Stop dotacím do soukromého sektoru, veřejné peníze pro veřejný sektor.
 • Investice (dotace EU) hlavně do veřejné infrastruktury a solidarity ke slabším, starším a nemocným.
 • Veškeré obchodní smlouvy narušující přirozenou (tržní) rovnováhu jsou nelegální (zalistovací smlouvy v supermarketech, obchodní dohody mezi účastníky s velkou tržní silou atd, bez ohledu na název smlouvy).
 • Podpora malých a středních podniků v rámci vytváření místní/regionální ekonomické soběstačnosti, tj. využívání globálních moderních technologií (technologie, IT, globálně nabyté znalosti) a lokální produkce/poskytování služeb (vznik nového sektoru místních ekonomik – tzv. glokalizace).
 • Podpora vzniku nezávislých spotřebitelských sítí dodavatelů a spotřebitelů pomocí Internetu (místní lokální sítě pro udržení soběstačnosti).

C) Kvalitní zdravotní péče i pro nemajetné.

 • Zdravotní péče musí primárně být veřejná nezisková služba, garantovaná státem.
 • Dostupná síť zdravotnických zařízení s komplexním poskytováním zdravotnické péče se státní licencí.
 • Důraz na prevenci a zavedení finančního zvýhodnění při dodržování zásad prevence poškození zdraví.
 • Zabránění současnému vysávání financí ze zdravotního systému.
 • Jeden zdravotní finanční fond + možnost komerčního připojištění na hotelové služby.
 • Zastavení růstu a postupné snižování spoluúčasti pacientů.
 • Stabilizace pracovníků ve zdravotnictví zvýšením mezd, hlavně u středního a nižšího zdravotnického personálu.

D) Rozvoj schopností, nikoliv biflování informací.

 • Bezplatné vzdělání dostupné všem, soukromé školy jako doplněk pouze na komerční bázi.
 • Zavedení financování českého školství podle dosažené kvality (míra uplatnitelnosti absolventů na trhu a výše jejich platu, tj. podle přidané hodnoty).
 • Rozšíření kapacit zařízení pro dobrovolnou předškolní výchovu.
 • Zavedení rodilých mluvčích k výuce cizích jazyků od 2. stupně základních škol.
 • Zavedení předmětu“rétorika“ a „etika“ od 2. stupně základních škol.
 • Podpora mimoškolních aktivit dětí a studentů, “děti, které si hrají, nezlobí”.
 • Podpora duálního vzdělávání ve středním školství (praxe v podnicích, teorie ve škole).
 • Podpora inovačních sítí, koordinovaných místní samosprávou se zapojením akademického a podnikatelského sektoru.

E) Stejná pravidla pro všechny a začínáme s čistým stolem.

 • Obnova právního státu odpolitizováním justice a orgánů činných v trestním řízení.
 • Transparentnost veřejného sektoru na všech úrovních (zveřejňování záměrů i smluv na Internetu, majetková přiznání se stavem před a po zvolení, povinné transparentní účty pro všechny politické subjekty i veřejné instituce).
 • Odpolitizování státní správy, nutnost splnění odborných kompetencí pro výkon funkce.
 • Rozšíření pravomocí NKÚ na možnost kontroly hospodaření se všemi veřejnými prostředky až na úroveň obce.
 • Zabavení nelegálně získaného majetku formou zdanění ve výši 100%.
 • Konec trafik ve státních firmách, tabulkové platy pro management ve státních firmách (max. 5 násobek průměrné mzdy včetně odměn).
 • Skutečné zrušení anonymity vlastníků akcií.
 • Zastavení pozitivní diskriminace a používání dvojího metru justice a orgánů činných v trestním řízení.
 • Stěžejní zásada nutné obrany je premisa: “veškerá rizika a nebezpečí musí nést útočník”.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby