„Sofiina volba“ – zaměstnání nebo zdraví? Na Ostravsku, v jednom z nejvíce znečištěných regionů v Evropě, každý den dýcháme mnohonásobně více rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, než je …
admin, 19. 2. 2016 952

„Sofiina volba“ – zaměstnání nebo zdraví?
Na Ostravsku, v jednom z nejvíce znečištěných regionů v Evropě, každý den dýcháme mnohonásobně více rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, než je bezpečný limit udávaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO); významně jsou překračovány limity i pro prachové částice.
Současná opatření, nemají dopad na snížení hladiny nejmenších prachových částic, na které se kancerogenní benzoapyren váže a pomocí nich se transportuje do plic. Prach a benzoapyren prokazatelně poškozují zdraví statisíců obyvatel Ostravy a okolí, což je jedna z hlavních příčin neustálého úbytku obyvatel. Radikální řešení však žádná česká vláda neprovedla, nejen z obavy ze zvýšení nezaměstnanosti v už tak problémovém regionu, ale hlavně proto, že tlak vyvíjený našimi komunálními politiky, na centrální orgány v Praze byl zatím jen na oko. Co kdyby se Pražáci namíchli a potížistu nedali na kandidátku pro příští volební období?
Úloha však má řešení a ne, že ne. Stejný problém řešili již v Itálii ve městě Taranto, kde sídlí největší evropská ocelárna ILVA, která produkuje 30 procent italské oceli. Soud, kvůli zvýšenému výskytu respiračních chorob a rakoviny, nařídil v r. 2012 uzavřít část závodu. Státní zastupitelství, které případ vypouštění jedovatých emisí vyšetřuje, dalo pokyn k zatčení vlastníka oceláren, 86letého podnikatele Emilia Rivy, jeho syna Nicoly a šesti vysokých manažerů podniku. Podle vyšetřovatelů ocelárny neplnily emisní limity a do ovzduší vypouštěly například rakovinotvorné dioxiny.
Od června 2013 je ocelárna na příkaz soudu řízena ve zvláštním režimu italskou vládou, která jednak brání uzavření závodu zaměstnávajícího 12 tisíc lidí, zároveň však chce zajistit ekologizaci provozu a sanaci továrny i okolí. Ministr průmyslu Flavio Zanonato řekl že ti, kdo jsou za ekologický stav podniku zodpovědní, nemohou provádět odstraňování škod a vláda rozhodla jmenovat zvláštního pověřence, který bude mít za úkol provést ekologickou sanaci oceláren a zároveň je udržet v provozu. Pro nedodržování limitů škodlivých látek se případem zabývá také Evropská komise!
Jak se to podařilo? V roce 2008 Regionální enviromentální agentura (ARPA) naměřila především vysoký výskyt koncentrací rakovinotvorných dioxinů a benzoapyrenu v ovzduší. Vedení firmy nereagovalo na rostoucí protesty části místního obyvatelstva, což přimělo několik místních občanských organizací k podání žaloby.
Italská prokuratura poté spustila sérii soudů proti vedení společnosti. Italský soud si nechal zpracovat v březnu 2012 od nezávislých expertů 2 studie (environmentální a epidemiologickou) které jednoznačně označují tamější průmyslovou výrobu a hlavně ocelárnu ILVA za viníka znečištění okolí i poškození zdraví obyvatel. Odbory zorganizovaly vlnu protestních manifestací před místním soudem proti omezení výroby a žádaly vládu o pomoc. Premiér Mario Monti prohlásil, že „je nutné ocelárnu zachránit“.
A ejhle, řešení se našlo – ILVA musí během mimořádně krátké doby investovat 146 milionů eur (více než 3,6 miliardy korun) na modernizaci zařízení, což učiní nejen proto, že jí to nařizuje vláda,
ale protože to vyžadují předpisy EU. To samozřejmě nebude stačit. Vláda uvolní na sanaci kontaminované oblasti 336 milionů eur ( 8,5 miliardy Kč). Výroba, jak ostatně potvrdilo vedení firmy, bude pokračovat.
Francesco Forastiere, soudní znalec v oboru epidemiologie, který se podílel na epidemiologické studii, která určila hlavního viníka podnik ILVA, pocítil tlak na zachování pracovních míst, vyvíjený nejen vedením firmy, odbory a zprvu také italskou vládou. (Přímo se na konferenci v Basileji vyjádřil: „Zpracovávání epidemiologické studie bylo komplikované a bylo všeobecně bráno jako kontroverzní, obzvlášť když veřejné instituce na ochranu zdraví jsou slabé a ekonomické zájmy silné.“)
Dr R. Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd, který byl přítomen na Forastierově přednášce, uvedl pro Ostraváky konkrétní srovnání Taranta a Ostravska: Nejvyšší koncentrace (průměr) benzo(a)pyrenu byla naměřena v roce 2010 na stanici Via Machiaveli těsně vedle oceláren ILVA – 1,82 nanogramu na metr krychlový. Limit doporučený WHO je 1 nanogram. V Ostravě – Radvanicích na měřící stanici umístěné vedle ocelárny ArcelorMittal jsou koncentrace skoro 11 nanogramů na metr krychlový, v Karviné 8 nanogramů, čili několikanásobně více než v Tarantu!!
Bylo prokázáno, že u lidí benzo(a)pyren způsobuje kardiovaskulární choroby, zkracuje střední délku života a je rakovinotvorný. Pokud jsou jeho koncentrace větší než tři nanogramy, zvyšuje se výskyt dětí s nízkou porodní hmotností a poruch s tím spojených, zvyšuje se počet onemocnění dýchacích cest zejména u dětí předškolního věku. Hodnoty nad sedm nanogramů pak mají i prokazatelný negativní vliv na spermie, uvedl Dr Šrám, který v Ostravě prováděl podobnou epidemiologickou studii jako jeho italští kolegové.
Arcelor Mittal tvrdí, (jako ocelárny ILVA) že všechny limity dodržuje. Emise tuhých látek( hlavně PM 10, což jsou relativně velké částice prachu) sice ArcelorMittal splňuje, ale problém s benzo(a)pyrenem zůstává. Emise tuhých látek v Radvanicích klesly, ale hodnoty benzo(a)pyrenu naopak stouply. Zatím se přesně neví proč, jedno z vysvětlení je, že benzo(a)pyren se váže hlavně na menší částice, které nejsou filtry v provozech schopny zachytit. Pro tyto velmi malé částice zatím limity nejsou stanoveny a nezachytí je ani běžně používané měřící přístroje.
Také s benzo(a)pyrenem je v legislativě problém. Existuje pro něj sice limit, ale jde spíše o doporučení WHO, kterým se bohužel nikdo příliš neřídí. Ve světle těchto skutečností jsou všechna dosavadní vyjádření politiků pouze účelovými polopravdami. Skutečně vědecká práce, která by jednoznačně prokázala podíl „viny“ jednotlivých zdrojů znečištění v Ostravě a mohla by sloužit jako podklad k jednání o dalších opatřeních, zatím není k dispozici!
„Sofiina volba“ z názvu článku není nutná, precedens z Taranta nám ukázal co máme dělat. Zdroj: 4.8.2012 20:13|TARANTO (ČTK); 27.08.2012|zdroj: HN; Jan Charvát|26.09.2013 ČESKÁ POZICE; Dr R. Šrám Ústav experimentální medicíny Akademie věd

MUDr Síla Jan

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby