Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017 Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým… Níže …
ZPL, 6. 5. 2017 1097

Prohlášení k volbám do parlamentu ČR v říjnu 2017

Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Níže uvedeným politickým subjektům není lhostejné ovládnutí veškerých veřejných prostředků několika nejbohatšími. V těchto volbách půjde o zachování demokracie a o zamezení otevřené diktatury miliardářů. Proto se rozhodly odhodit osobní a stranické zájmy a spojily se. Nechtějí tříštit vlasteneckou a opoziční scénu, a proto nebudou stavět vlastní kandidátky do podzimních voleb. Naopak vyvinuli značné úsilí v jednání i s dalšími programově podobně zaměřenými stranami. Výsledkem několikaměsíčních vyjednávání je společný projekt s názvem „Rozumní“.

Název politického subjektu plně vyjadřuje „rozumné“ oproštění se od stranických a osobních zájmů a upřednostnění prospěchu většiny občanů České republiky. Společným jednáním se podařilo, níže uvedeným politickým subjektům, shodnout na programových prioritách, které budou společně prosazovat.

 • Politická strana ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…
 • předseda Mgr. Petr Hannig
 • Politické hnutí Změna pro lidi
 • Politická strana Národní demokracie
 • Politické hnutí Slušní lidé
 • Politická strana Demokratická strana zelených ( nejedná se o Stropnického zelené! )
 • Politické hnutí Občané 2011

Uvedené subjekty sestavují společnou platformu rozumných. Vyzýváme další strany a hnutí souhlasící s uvedeným programem: přidejte se na společné kandidátky v boji proti hrozící oligarchii!

Společný program:

ROZUMNÍ

-stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…

Přinášíme lidem naději v beznadějné době. Společný program pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017.

 1. Konec lží ve veřejném prostoru. Veřejnoprávní média financovaná občany, musí objektivně informovat o domácích a zahraničních událostech.
 2. Zákaz politických neziskovek většinově financovaných ze zahraničí. Naopak podpora těch neziskových organizací starajících se o postižené a seniory vyžadující zvláštní péči, podporujících drahou léčbu pacientů trpících závažnými chorobami apod.
 3. Naše případné setrvání v EU je podmíněno tím, že se Unie musí vrátit k původním hodnotám spolupráce rovnoprávných států. Obnovení práva veta pro všechny státy (tak jak tomu bylo před přijetím Lisabonské smlouvy). Stop nelegální imigraci. Odmítnutí vnucených kvót pro přerozdělování uprchlíků.
 4. Funkční a závazné obecné referendum. Přímá volba a odvolatelnost politiků a soudců. Soudci voleni ne na doživotí, ale na funkční období. Státní úředník musí sloužit občanovi, nikoli naopak!
 5. Revize ustanovení zákona o nepřiměřené obraně: Můj dům, můj hrad. Každý kdo někoho, nebo něčí majetek napadne, musí počítat s účinnou obranou napadeného, převyšující sílu útoku. Zachování našeho zákona o zbraních a střelivech, který je nejlepším v EU. Zbraně v rukou slušných lidí nejsou hrozbou, ba právě naopak, mohou zabránit teroristickým útokům. Financování a vyzbrojování armády musí být zaměřené na obranu vlastního území. Podpořit výcvik a zabezpečení místních dobrovolnických jednotek. Žádná zahraniční vojska a instalace na našem území.
 6. Potravinová soběstačnost a bezpečnost jsou součástí nezávislosti a obranyschopnosti státu. Vodu, včetně její distribuce a nerostné bohatství vrátit občanům této země. Zabránit drancování zdrojů strategických surovin (lithium).
 7. V péči o občana zajistit a financovat dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny.
 8. Zajistit návrat ke kvalitě našeho školství. Stop nepromyšleným inovacím typu téměř povinné inkluze. Zachovat praktické školy a systém speciálního školství, které je u nás na velmi vysoké úrovni. Podpora české kultury. V sociálním zabezpečení musí být důchod toho, kdo celý život pracoval, vyšší než jakékoliv sociální dávky.
 9. Povinnými reinvesticemi omezit nepřiměřený vývoz zisků korporací a řetězců do zahraničí. Podpořit naše malé a střední podnikatele a živnostníky. Zrušit EET a kontrolní hlášení DPH pro malé živnostníky a podnikatele.
 10. Podporou ekologického a drobného zemědělství zamezit devastaci krajiny zemědělskými velkopodniky. Zelenou politiku vrátit tam kam patří. Místo politických proklamací a rozhodnutí devastující tradiční život obcí (např. bezzásahová zóna na Šumavě, příprava NP Křivoklátsko), rozumnými řešeními chránit přírodu ve shodě s životem obyvatel.

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

  Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby