Učitelka, absolventka VŠ – studium ekonomiky na obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity, studium pedagogiky na Ostravské univerzitě a studium matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě UP v Olomouci.

Všichni kolem kritizují, nadávají, vztekají se …. a nakonec rezignují nad současným stavem naší politiky. Patřím také k těm davům nespokojených, co s obavami a bezmocně sledovali, jak na jednom konci zavěšeného lana představujícího stát stoupá strmě vzhůru elita národa a druhý konec s občany se pěkně a zákonitě řítí dolů. Dostali jsme se až na samé politické dno. A to je právě ten správný okamžik, kdy má smysl se odrazit. Pokud to neuděláme, bude následovat dno ekonomické a …

Plně a otevřeně se hlásím k myšlenkám politického hnutí Změna pro lidi. Věřím, že ještě není vše ztraceno a změna má smysl. Zkuste věřit i vy, pojďte s námi do toho a podpořte nás.