Absolvent ŽU v Žiline a VŠB – TU v Ostravě. Manažer, lektor finančního vzdělávání pro školy, bývalý pedagog .

Jsem ženatý a mám tři děti a nechci se dožít toho, aby mi na staré kolena bylo od nich řečeno: „Táto kde jsi byl a co jsi dělal, když se to dalo ještě změnit“.

Záleží mi na tom, jak se bude tady  žít a jak bude ČR vypadat nejen příští rok, ale i za deset, patnáct nebo dvacet let.

Cílem našeho hnutí a zároveň i mým cílem je vybudovat stát, založený na respektu k právům občanů a podpoře rozvoje jejich vzdělanosti i osobní odpovědnosti.

Stát, který bude usnadňovat tvořivým, pracovitým a podnikavým lidem jejich práci a tím umožní všem občanům plnohodnotně prožít život s pocitem základních životních jistot- bezpečí, spravedlnosti, zajištění ve stáří, mateřství, nemoci i při hmotné nouzi.

Stát, který bude sloužit lidem a ne naopak.

Stát z něhož nebudou muset mladí, vzdělaní lidé odcházet žít a pracovat do jiných zemí.

Proto prosazuji opravdovou změnu. Nemůže jít jen o pouhou výměnu politiků, ale o zásadní a celkovou změnu řízení a změnu, která politiky zbaví nadřazeného postavení, jelikož politik má sloužit občanům a ne naopak.

Vzhledem k tomu se  tak jako i moji kolegové z hnutí  domnívám, že není jiná možnost, než zakotvit trestně právní a ekonomickou, osobní odpovědnost politiků a všech lidí ve veřejných exekutivních funkcích. Odvolatelnost politiků, funkční všeobecné referendum, změnu volebního systému a definování mezilidské solidarity tak, aby mohl být zachován sociální smír. Tyto zásadní změny hodnot, vyžadují zásadní přepracování Ústavy ČR.

Jsem jedním z občanů České republiky, kterým není lhostejné co se tady děje , a proto vás žádám o důvěru. O důvěru v možnost lepší budoucnosti pro nás a naše děti. O důvěru, že změna je možná.

Pojďme společně tvořit stát , ve kterém žijeme.