Jan Síla (65) absolvent LF UP Olomouc, od r. 1993-2010 primář neurochirurgického odd. v MN Ostrava 1, následně náměstek ředitele LPP v krajské nemocnici MSK, t.č. privátní konsultační ambulance oboru neurochirurgie v Ostravě a Krnově.

Jsem neurochirurg. V oboru jsem se vyškolil v KNsP v Ostravě- Zábřehu. V r. 1992 jsem byl vyzván k vybudování nového neurochirurgického oddělení v Městské nemocnici Ostravě 1( Fifejdy). Tento úkol jsem během 18 let vedení týmu tohoto oddělení splnil a vybudoval neurochirurgii, která prováděla až 1200 operací za rok. Po skončení této mise jsem přešel pracovat do funkce náměstka ředitele krajské nemocnice, kde jsem teprve zjistil, proč nejsou ve zdravotnictví peníze a kde mizí. Abych mohl tyto poznatky uplatnit pro změnu k lepšímu, sepsal jsem je do formy zdravotního programu a vstoupil do hnutí ANO2011. Po zjištění, že toto hnutí má diametrálně odlišné programové cíle, než oficiálně deklaruje, jsem z hnutí vystoupil a stal se členem p.h. Změna. Po zjištění, že ve výboru tohoto polit. hnutí je člověk, který byl veřejně pranýřován z hospodářského deliktu a výbor tohoto hnutí na výzvu k pozastavení členství tohoto člověka takto neučinil, bohužel opět jsem byl nucen vystoupit a t.č. jsem členem přípravného výboru p.h. Změna pro lidi. Dnes vládnoucí liberálně tržní systém je založený na dravosti, bezohlednosti, aroganci a neustálém ekonomickém růstu, za cenu devastace solidární společnosti i přírodního bohatství. Politici, jako loutky a v pozadí jejich loutkovodiči, dovedli tuto zem do naprostého morálního marasmu. Místo toho, aby lidé vládli prostřednictvím volených zástupců, tak bezohledná vládnoucí skupina amorálních politiků, ve službách zbohatlíku, ovládá občany a doslova rozkrádá námi společně vytvořené veřejné finanční prostředky.

Domnívám se, že není jiná možnost, než zakotvit trestně právní a ekonomickou, osobní odpovědnost politiků a všech lidí ve veřejných exekutivních funkcích. Odvolatelnost politiků, funkční všeobecné referendum, změnu volebního systému a definování mezilidské solidarity tak, aby mohl být zachován sociální smír. Tyto zásadní změny hodnot, vyžadují zásadní přepracování Ústavy ČR.

Je nutné nastavit algoritmus změn životních funkcí státu tak, aby mohl sloužit skutečně všem a ne jen hrstce podvodníků s neomezeným kapitálem a jejich slouhům.

MUDr Síla Jan, místopředseda  ZpL.