Dětská neuroložka na ambulanci, členka  České lékařské komory. Příznivec Lékařů bez hranic.