STAROSTA OBCE MOŠNOV

Radomil Bodzsar, bývalý policista, po odchodu do civilu po 30. letech služby v roce 2008, vrátný a hlídač u fa. Gardia. Od roku 2013 starosta obce Mošnov. Aktivní střelec z dlouhých zbraní. Čtyřnásobný mistr ČR na mizivé cíle.

Mám rád přímé jednání bez podrazů a výmluv. Nesedí mi nejasné vyjadřování politiků a tzv. mlžení.

Občané této republiky a kteréhokoli města se musí cítit bezpečně při návratu z kulturních akcí v nočních hodinách. Nesmí být obtěžování občany, kteří neuznávají pravidla soužití společnosti ve které žijí.