Vladislava Kopitzová, nar. 15.7.1959

Po studiu na SPŠ hutní ve Frýdku –Místku byla zaměstnána do r.1989 na Nové huti na odboru investičním, podílela se na výstavbě „Středojemné válcovny“. Od roku 1989 vykonávala 4 roky funkci tajemnice Úřadu městského obvodu Hrabová. V létech 1994 – 1996 pracovala v Realitní agentuře Gavlas. Od roku 1996 až dosud pracuje jako referent majetkoprávní agendy na investičním odboru Magistrátu města Ostravy s hlavní náplní práce – majetkoprávní ošetření staveb statutárního města Ostravy před a po jejich výstavbě.

Členem Zastupitelstva městského obvodu hrabová je od roku 2014. Podílí se jako předsedkyně kulturní komise na kulturním vyžití občanů Hrabové, jeho zlepšení. Jako člen finančního výnoru prosazuje transparentnost hospodaření městského obvodu Hrabová a dalším cílem je získávání finančních dotací pro městský obvod Hrabová.