Celá ČR
Zamyšlení na přelomu r. 2019/2020. Dnes mají demokracie a svobody všichni plnou hubu. Zastupitelská demokracie je jen nástroj, vymyšlený elitami k podvedení lidí, za účelem neomezeného …
admin, 18. 1. 2020 1828

Zamyšlení na přelomu r. 2019/2020.

Dnes mají demokracie a svobody všichni plnou hubu. Zastupitelská demokracie je jen nástroj, vymyšlený elitami k podvedení lidí, za účelem neomezeného vládnutí.  A se svobodou bez řádu a odpovědnosti je to z celospolečenského hlediska také svízelné. Pokud dáme zvířata do uzavřeného prostoru, silnější vždy požerou nejprve mláďata, králíky, srnky a ovce. Bohužel, v neoliberalismu s kapitalistickou svobodou je to stejné. Svoboda ke zlému činění, odstrkuje a potlačuje svobodu k tomu dobrému. Jak nás od vzniku lidské civilizace poučuje historie- bohatí a silní se vždy zmocní svobody se vším, co k ní patří. Včetně svobody ovládat a parazitovat na slabších a méně majetných, a když se slabí vzbouří, tak je silou  zotročit.  Proto je pro život slabších spíše nutná    s p r a v e d l n o s t  než svoboda!

Degenerující euroatlantický svět se potácí ve víru změn v nihilistické konzumenty, bez sounáležitosti mezi sebou a úcty ke skutečným morálním hodnotám, nezajímající se o osud a budoucnost svých národů. Za propagandistického hesla „máme se v ČR nejlépe v historii našeho národa“ nastupuje nezájem o druhé, zvrhlá kultura, snížení všeobecné vzdělanosti, vymírání z generace na generaci a ztráta soběstačnosti prakticky ve všem s absolutní závislostí na EU. Čím později tuto postupnou degeneraci českého národa  zastavíme, tím těžší a bolestnější změny budou nutné.

Přituhující omezování volného vyjadřování na sociálních sítích, selekce názorů a účelové zamlčování pravdy ve sdělovacích prostředcích, přepisování historie ve školách, brání informovanosti lidí. Cenzura se schovává za pranýřování nehodících se vyjádření, která jsou v masmediích  nazývána jako nacionalistická, rasistická, sexistická, genderově nevyvážená a obsahující „předsudečnou nenávist“(!). Oponenti jsou dále označováni jako čínští či ruští  agenti, stejně jako kdysi oponenti minulého režimu byli nazývání agenty imperialismu. Většina mladých lidí netuší, že podporou nynějšího establishmentu likvidují svoji budoucnost. Cílem má být stav,  kdy budou mít všichni strach cokoliv nezávislého říci, nedejbože udělat. Začíná to být horší, jako před rokem 1989.

Pro skutečně svobodnou diskusi je stále užší  prostor. Facebook ji blokuje, alternativní média jsou omezována a hlavní sdělovací prostředky jen předstírají svobodnou diskusi. Tato je pečlivě hlídaná a řízená už výběrem účastníků tak, aby  vytýčený směr nemohl narušit jiný, byť pravdivý, ale nežádoucí názor.

Záchrana našeho národa Rudou armádou před totální likvidací německým živlem (od Bílé hory podstatně radikálnější), je devalvována obrovským propagandistickým úsilím. I za cenu zboření soch, nebo na úrovni EU současně přijatým prohlášením, které staví ve II. světové válce SSSR na roveň nacistického Německa. 

Všechno slovanské a východní musí zmizet. Výchova mladých k národnímu sebevědomí je cíleně likvidována. Proto je naše národní obrození, které český národ vymanilo z první  germanizace, označováno za „sovětskou verzi dějin“, což prosazuje dokonce i BIS, čemuž se však není co divit, protože její ředitel dostal vyznamenání od ředitele americké CIA. Ti, co hájí českou národní identitu, upozorňují na historické nebezpečí  Německa nebo odmítají migranty, jsou obviňováni z nacionalismu a „předsudečné nenávisti“. Udavači, kterými pohrdala každá společnost, jsou nyní glorifikováni jako světlonoši.

Snaha o likvidaci hranic národních států oklešťuje demokracii, která se tím stává pouze  virtuální. Mezinárodní kapitál  směrnicemi a normami EU snižuje moc volených orgánů národních států. Ve skutečnosti vládne jakási skupina lidí v pozadí, majitelů nadnárodních korporací a bank (deep state), ovládajících masmedia, sociální sítě, školství a další instituce závislé na dotacích. Volební zákon je konstruován tak, aby  znemožnil lidem zvolit si do sněmovny zástupce, kteří by hájili národní zájmy. Současná snaha o změnu volebního zákona se snahou o prosazení možnosti korespondenční volby ze zahraničí a také aby mohli volit i cizinci, má jediný účel – zachovat u moci strany tzv. DEMO bloku, protože jim, vhledem k jejich protinárodní politice hrozí, že nebudou v příštích volbách zvoleny do parlamentu.  Nejde o demokracii, za kterou jsme v r.89 zvonili na náměstích, ale o jednoznačnou snahu o vyřazení možnosti voličů určit toho, kdo jim bude vládnout. Voliči potom mohou volit kohokoliv, ale „deep state“ bude stejně vládnout (viz minulé volby do PČR- těsně před ukončením voleb, kdy TOP09 neměla 5%, náhle přišlo ze zahraničí tisíce hlasů, které tuto stranu dostaly do parlamentu).

Jak razil Masaryk, aby se dalo hovořit o autentické demokracii, musí být splněny dva základní předpoklady:

1/ V jisté míře uzavřený, nejlépe národní stát, který má funkční:

      a/ nástroje k zamezení zahraničního vlivu na exekutivu,

      b/ nástroje k eliminaci moci mezinárodního kapitálu, se zajištěním ochrany prosperity 

           domácích podnikatelských subjektů,

      c/ nástroje k zabránění vlivu cizích tzv. neziskových organizací  a spolků, které skrytě

           indoktrinují mladé lidi idejemi nesloužícími zájmům státu.

2/ Občany vychované k vlastenectví, identifikované se svým národem a státem, do jisté míry  schopné se nezištně angažovat a sebeobětovat pro svoji zemi, schopné dočasně odložit svoje  osobní zájmy pro budování lepší budoucnosti vlasti pro svoje potomky.

Sebeobětování prokázali občané naposledy při převratu 1989 a těsně po něm, kdy se skládali na náš zlatý poklad. A výsledek 30- ti leté propagandy po r 1989? Dnes jde každému jen o materiální požitky bez vztahu ke svému národu a státu. Má-li být dnes politik zvolen, musí naslibovat, co všechno každému rozdá. Politik, který vyzve občany ke spolupráci a obětování se pro budoucnost, nejen že nebude zvolen, ale sklidí jen posměch.

Euroatlantické civilizaci v současné době nejde o souboj myšlenek či vizí. Globalisté vlast neuznávají. Jejich hlavní ideologií je vyvolenost a určeni k vládnutí nade všemi. Historicky je jejich zbraní propaganda. Platí si ty nejlepší a nejschopnější imagemakery a PR agentury, které lidem s přehledem prodají  i duševně postiženou dorostenku, jako lídra za boj o budoucnost lidstva.

Všichni jsme jako ta pověstná žába v hrnci se zahřívající se vodou. Ještě jedna generace podstoupí vymývání mozků společně se sílícím konzumem, inkluzí a LGBT a budeme jako národ zničeni a rozptýleni. Pokud k nám do té doby dorazí ještě migranti z islámského světa, tak ti to završí.

Volání po cenzuře je stále intenzivnější.  Zatím je ale ještě pro společenskou diskusi jakýsi prostor. Kdyby nebyl, tak by naše p.h. Změna pro lidi již bylo zrušeno. Máme jedinou šanci. Opravdu velmi obezřetně volit. Zatím ještě není pozdě. Pozdě bude až nás ani nepustí k volebním urnám!

CHCI ODEBÍRAT NOVINKY!

newsletters

    Tento formulář je chráněn pomocí reCAPTCHA Google Zásady ochrany osobních údajů | Podmínky služby